S čím pomůže SEO konzultant?

I když stále přetrvává starý náhled na SEO jako na cestu, jak dostat web na přední stránky vyhledávačů, je moderní pohled na práci SEO konzultanta mnohem širší. Minimálně v kontextu SEM, tedy marketingu pro vyhledavače, který zahrnuje vedle problematiky přirozených výsledků ve vyhledávání také kontextovou PPC reklamu a on-line katalogy.

Typickým případem z praxe je, že SEO/SEM konzultant je povolán, aby zvýšil obchodní výkon webu. Pokud nemá širší tým spolupracovníků, měl by také rozumět i souvisejícím  otázkám, jako jsou třeba použitelnost (usability) a přístupnost (accessibility) webu, tvorbě efektivních obchodních textů (copywriting), měl by umět pomoci s informační architekturou webu a hlavně by se měl opírat o znalost webové analytiky.

Měřitelná kritéria úspěchu a KPI

Co je vlastně cílem SEO a jak se zjistí, že funguje? Tradiční přístup spočívá v dosažení co nejlepší pozice na určitá klíčová slova, a tak je velmi často i formulován úkol ze strany zákazníka. Bohužel takové zadání často s úspěchem webu souvisí jen volně, a proto zodpovědní SEO/SEM konzultanti sledují a vyhodnocují řadu jiných kritérií úspěšnosti a často se sledováním pozic ani nezdržují.

Trendy návštěvnosti

Trendy návštěvnosti

Pro sledování úspěchu on-line projektu je vhodné určit sadu tzv. klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI, z anglického key performance indicators). U webových projektů sledujeme tyto ukazatele zpravidla pomocí webové analytiky. Výběr a definice sady těchto ukazatelů závisí především na daném webu a na obchodních plánech firmy, která jej provozuje. Navíc pro různé funkcionáře mohou být důležité jiné skupiny indikátorů KPI.
Pozn.: O tom, jak málo je u nás rozšířen pohled na výkon projektu pomocí ukazatelů KPI svědčí i to, že zatím ani nemá české heslo na Wikipedii.

Příklady ukazatelů KPI: počty návštěvníků, počet shlédnutých stran, míra okamžitého opuštění, vyplnění formuláře, shlédnutí určitých stránek, míry konverze cílů, počty nákupů v e-shopu, průměrná hodnota objednávky. Uvedené ukazatele navíc mohou být segmentovány podle dalších kritérií, jako je třeba geografické teritorium, jazyková oblast nebo zdroj návštěvy.

Webová analytika

Pro sledování kritérií KPI se používají nástroje webové analytiky. Používáme především nástroj Google Analytics, který vyniká nepřekonatelnou hodnotou cena/výkon (je zdarma). Snadno se integruje s PPC reklamou (AdWords) a je velmi rozšířený.

[ad#ad-intext]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *