Google PageSpeed Insights: klíčový nástroj webdesignu

By SilverHat | 25.3.2021

Rychlost odezvy webových stránek je dnes jedním z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o úspěchu. Do hodnocení toho, zda web je funkční nebo ne, by se tedy mělo zahrnout i měření rychlosti. Pro její hodnocení je k dispozici řada on-line i desktopových služeb.

Patrně nejpropracovanější službou je Google PageSpeed Insights. Využívá open source projekt Lighthouse a zpracuje výsledky rovnou paralelně z hlediska mobilního zařízení i desktopu. Zahrnuje relativně nové parametry Core Web Vitals, které se od května 2021 stanou hodnotícími kritérii pro řazení ve výsledcích vyhledávání Google (a tedy mají přímý dopad i na SEO).

Pokud se jedná o dostatečně navštěvované stránky, jsou k dispozici i statistiky z provozu reálných uživatelů, které se mohou od laboratorního měření lišit. Google je označuje jako „data pole“ a tím zřejmě myslí bitevní pole internetu.

Report nástroje Google PageSpeed Insights obsahuje velmi podrobná doporučení, jak stránky vylepšit. Ne všechny rady je ovšem jednoduché implementovat, nutné jsou často i technické znalosti fungování www-technologií, popř. použitého redakčního systému.