Firmy mají rezervy ve využívání sociálních sítí

By SilverHat | 10.11.2017

Signály ze sociálních sítí stále více ovlivňují úspěchy SEO. Přitom 77% českých firem nepoužívá Facebook pro firemní komunikaci. Vedle Facebooku zná česky byznys nejvíce YouTube a Google+. Twitter aktivně používá pouze zlomek (2 %) firem.

Tato pro někoho překvapivá zjištění zveřejnila anglo-česká PR agentura Best Communications. „Náš průzkum potvrdil, že ačkoli česká byznys komunita aktivně pracuje s profily na sociálních sítích, globální trendy jsou na klíčových trzích, jako je Velká Británie či Spojené státy, mnohem silnější a jejich potenciál mnohem větší,“ komentoval výsledky Euan Edworthy, CEO Best Communications. Data byla pořízena na reprezentativním vzorku 525 respondentů. Respondenty byli manažeři a vlastníci firem využívající internet alespoň jednou týdně.

Přestože je na Facebooku v globálním měřítku v současné době na 4 miliony značek, 77,1 % dotázaných na českém trhu uvedlo, že jejich společnost nemá profesní stránku na Facebooku (Facebook Business Page, dále jako FBP). Jedna třetina zúčastněných (37,5 %) toto vysoké číslo zdůvodnila tím, že neví, co FBP je, dalších 24,7 % řeklo, že nevidí důvod pro používání FBP, a 17,5 % nepovažuje Facebook obecně za vhodný komunikační kanál pro jejich obchodní aktivity.

Ze společností, které FBP naopak mají, 21,7 % uvedlo, že ji ale aktivně nevyužívají. 27,5 % sdílí odkazy, články, fotografie a další materiály týkající se jejich společnosti, 25,8 % potom sdílí materiály týkající se nejen jejich společnosti, ale i sektoru, v němž podnikají. Jedna čtvrtina dotázaných uvedla, že jejich společnost aktualizuje jejich FBP jednou týdně, což je také nejčastější průměrná frekvence aktivit na FBP napříč českými manažery a majiteli společností.

Pokud mají Twitter, tak netweetují
Přestože celých 58,6 % dotázaných zná či má účet na Twitteru, pouze 1,7 % z nich uvedlo, že pravidelně samo tweetuje. Nejčastější frekvencí tweetů je pak jednou měsíčně (!), jak odpovědělo 30,9 % dotázaných.

Znalost dalších sociálních sítí
Nejvíce známou sociální sítí po Facebooku a Twitteru je YouTube (93,3 %), následovaný Googlem+ (85,9 %), blogy (41,7 %), LinkedInem (23 %) a Instagramem (17,5 %). Současně je YouTube používán 79,6 % dotázaných, Google+ pak 85,9 %, blogy 10,7 %, LinkedIn 8,2 % a Instagram pouze 2,7 %.

Bloguje ani ne desetina firem
Co se týká užití blogů v korporátní komunikaci, pouze 9,9 % dotázaných uvedlo, že jejich společnost má aktivní blog a že pravidelně sleduje blogy ostatních společností podnikajících ve stejném odvětví. 12,4 % potom uvedlo, že jejich společnost sice vlastní blog nemá, ale pravidelně sleduje blogy společností ze stejného odvětví.

Neuvědomují si význam sociálních sítí
Pouze 14,7 % dotázaných souhlasilo s výrokem, že sociální sítě jsou budoucností komunikace. 10,7 % souhlasí s tím, že se jedná o aktuální trend, ale nevidí v tom nic přelomového, a 10,3 % považuje sociální sítě pouze za zábavu pro mladé.

Jak používají sociální média manažeři firem
Pro osobní využití čeští manažeři a majitelé firem nejvíce používají Facebook (33,9 %) a YouTube (23,2 %). Pouze 0,8 % uvedlo, že následuje zajímavé lidi na Twitteru, a pouze 0,2 % dotázaných soukromě tweetuje.

V Česku platí globální trendy
Celkově tento průzkum potvrdil globální trendy: mladí lidé jsou více aktivní v online komunikaci než starší lidé; a rovněž tak lidé z velkých měst než lidé z menších měst a vesnic, a lidé s vyšším vzděláním než lidé se vzděláním nižším. Ženy jsou na sociálních sítích aktivnější než muži. Na druhou stranu poslední statistiky uvádějí, že roste počet starších lidí, kteří jsou v online prostředí stále aktivnější, což tento výzkum rovněž potvrdil: 23,3 % dotázaných mezi 54 a 65 lety uvedlo, že pravidelně sleduje videa na YouTube, což je více než mezi dotázanými ve věku 18 – 26 (15,9 %) či 36 – 44 (20,2 %).

Závěr: je to příležitost

Požití sociálních sítí ve firmách tedy představuje pole neorané. A taková situace je jistě obchodní příležitostí pro SEO agentury. Už „jen“ zbývá ty manažery přesvědčit o důležitosti. Věcné argumenty by neměly být problém: vyhledavače signály ze sociální sítí sledují a hodnotí, a to čím dál více. Tato oblast rozhodně nepatří mezi mrtvé údy SEO. Popularita v sociální sítích může převzít hodnocení autority webu a stránek od efektů založených na odkazech. Alespoň do té doby, než automaticky generované lajky a umělé farmy fanoušků převeznou úlohu strojově generovaného obsahu a odkazových farem.