Slovníček Black Hat technik

Možná jste to také zažili: Při četbě různých doporučení pro správné SEO se vám najednou rozsvítilo, protože jste právě objevili „úžasnou metodu“, jak vyzrát na vyhledávač a jak katapultovat své stránky na první místo ve vyhledávání. Než svůj vynález převedete do praxe, raději se nejprve podívejte na níže uvedený seznam. Jsou v něm uvedeny nejběžnější techniky, které Google nebo Seznam (nebo oba) považují za nekalé a které se označují jako Black Hat SEO.

Black Hat SEOTyto techniky samozřejmě znají i Google nebo Seznam (nebo oba) a jsou schopny je dříve nebo později odhalit. A vyhledávače znají jen jeden trest za pokus je ošálit – udělají s vaším webem přesně to opačné, než jste chtěli, tedy odsoudí jej k neviditelnosti (dají ban), nebo alespoň o něco posunou (penalizují). Níže uvedený seznam samozřejmě není kompletní, ale budu se jej snažit doplňovat průběžně.

Article spinnig

Umisťování více kopií málo pozměněného textu na různé weby. Cílem je zjednodušit copywriting a omezit riziko rychlého odhalení jako duplicitního obsahu. Jednoduché varianty založené třeba na obměně synonym je možno realizovat automatizovaně.

Bomba Google

Použití velkého množství zpětných odkazů s anchor textem, který s obsahem cílové stránky nesouvisí. Cílová stránka se tak objeví ve vyhledávání na klíčová slova v anchor textu, a to i přesto, že tato klíčová slova se v cílové stránce neobjevují. Z hlediska vyhledávače se ovšem nejedná o chybu, ale správnou funkcionalitu. O „bombě Google“ se hovoří v případě, kdy je tato funkčnost zneužita. Google učinil v roce 2007 opatření, aby se možnost takového zneužití omezila. Příklady populárních bomb najdete na wikipedii.

Cloaking

Podstrkování jiného obsahu robotovi vyhledavače a jiného obsahu běžnému uživateli. Technicky se to dělá třeba na základě IP adresy návštěvníka (IP adresy robotů jsou známy).

Doorway (bridge) pages

Stránka, ze které je návštěvník (na rozdíl od robota) přesměrován na jinou stránku, takže se de facto dostane na jiný obsah, než čekal. Tato technika je často považována jako případ uplatnění techniky Cloaking.

Keyword stuffing

Vyplňování částí stránek klíčovými slovy, často jejich nadměrným počtem nebo takovými, které nesouvisejí s hlavní obsahem stránky. Využívá se takových míst, která pro běžného uživatele nejsou viditelná (např. část noscript u javascriptu, alt u obrázků, v bloku, který skryt pomocí css – například umístěn pod obrázek).

Linkfarma (link farm)

Skupina vzájemně provázaných webů, jejichž cílem je vzájemnými odkazy získat lepší hodnocení (rank).  Obecně vůbec weby, které se „pěstují“ jen jako zdroje zpětných odkazů, často jde o velké počty automaticky generovaných stránek bez informační hodnoty.

Skrytý text

Text, který se běžnému uživateli nezobrazuje, a tím se vlastně vytváří jiný obsah pro vyhledavače a pro uživatele. Skrytý text může být třeba realizován jako bílé písmo na bílém pozadí, v bloku, který je překrytý obrázkem nebo třeba pozicovaný mimo zobrazovanou plochu.