Libo umělý nebo přirozeně identický odkazový profil?

By SilverHat | 26.11.2012

LinksVyhledávače při hodnocení důležitosti stránek přihlížejí ke zpětným odkazům, které na ně vedou. V ideálním případě znamená každý zpětný odkaz jeden hlas nějakého reálného uživatele, který usoudil, že cílová stránka je důležitá i pro ostatní a má význam ji citovat. Bohužel tuto „soutěž popularity“ manipulují vlastníci stránek, kteří cíleným budování zpětných odkazů vlastně hlasují sami pro sebe. Proto se vyhledavače snaží najít cesty, jak se nespolehnout jen na odkazy.

Odkazový profil vytvořený hrubou silou

Když se ukázala důležitost zpětných odkazů, byla zde snaha o získání maximálního počtu odkazů co nejefektivnějším (nejlacinějším) způsobem. Pro takový linkbuilding vedený hrubou silou je charakteristické:

 • Umístění odkazů site-wide (na každé stránce), a to i u rozsáhlých webů.
 • Umístění odkazů mimo hlavní obsah, na reklamních pozicích (patička, boční pruh).
 • Nestálost odkazů – odkazy na reklamních pozicích rotují.
 • Kampaňovitost – náhlé nárůsty nebo i poklesy odkazů.
 • Uniformnost – stejné odkazy vedoucí ze stejných textů.
 • Nesleduje se tematická souvislost zdrojového a cílového webu.

Tyto odkazy se zpravidla získávají jako placené a navíc zajišťované nějakým technických systémem. To jsou (byly) systémy jako mLink, různé SEO-lišty, které navíc byly i identifikovatelné. Protože placení za odkazy považují vyhledavače za vážný hřích, odhalené systémy byly penalizovány a odkazy se staly neúčinnými.

Ideální odkazový profil

S vyspělostí algoritmů pro hodnocení odkazů klesala efektivita jednoduchého linkbuildingu. Při využití různých faktorů, které vyhledavače používají, vypadá „ideální“ linkbuilding takto:

 • Rozdělení odkazů mezi různé nezávislé zdroje (odkazující weby jsou na různých IP, různých sítích třídy C – tedy „nesousedních“ IP, v různých datových centrech, vlastníci domén mají různé údaje ve WHOIS).
 • Omezení počtu odkazů na web i na stránku.
 • Variabilita cílových stránek.
 • Variabilita anchor textu, anchor text je optimalizován s využitím klíčových slov.
 • Odkazový profil je budován postupně ale vytrvale, odkazy jsou dlouhodobé.
 • Odkazy jsou vedeny z hlavního obsahu stránky.
 • Odkazuje se z tematicky příbuzných webů.

Přirozeně identický odkazový profil

Problém ideálního odkazového profilu je ten, že je technicky mnohem lepší než ten přirozený. Něco jako perský koberec utkaný na dokonalém stroji. Stejně jako se falešné perské koberce tkají na stroji se záměrnými chybami, odkazový profil, který se snaží o dojem autenticity, implementuje záměrně nedokonalosti, které jsou charakteristické pro přirozeně vznikající odkazy, jako třeba:

 • Odkazuje se pomocí textu bez optimálních klíčových slov (odkazující text je název webu, URL adresa nebo jen klikněte zde).
 • Část link juice se obětuje ve prospěch odkazů na autoritativní weby.
 • Site-wide odkazy, pokud jsou v odpovídajícím kontextu (blogroll).

Zatímco trh placené reklamy se opírá především o hodnoty ranků (které jsou v podstatě mírou počtu odkazů), vyhledavače zohledňují více parametrů, včetně nedokonalosti. Už bylo potvrzeno, že za nepřirozený odkazový profil můžete být (alespoň od Google) penalizováni.