Pravda jako SEO faktor

By SilverHat | 16.4.2018

Falešné zprávy (fake news) se staly termínem roku 2017. Jak odhalit, jestli informace je pravdivá? Google už na to má technologické řešení, a tak je docela možná, že pravdivost informace se stane oficiálním faktorem pro SEO; mohlo by k tomu dojít už letos.

Fake newsFake news totiž nejsou jen ohrožením pro společnost, ale mohou se negativně odrazit i na kvalitě výsledku vyhledávání. Nyní totiž nic nebrání tomu, aby se falešné zprávy (nebo jiné nepravdivé informace) objevily ve výsledcích vyhledávání. Zatím bylo primární snahou vyhledavačů poskytnout relevantní výsledky na zadaný dotaz; s nárůstem fake news by se mohlo stát, že by se tyto výsledky mohly dostat na přední místa ve vyhledávání. Google, který se vždy prezentoval jako firma, které jde o blaho uživatelů, se tomu bude muset postavit.

Dosud Google (i ostatní vyhledávače) čelil problému relevance; mezi hlavní signály aktuálně patří obsah a odkazy. Oba tyto faktory se již od počátku fungování vyhledávacích nástrojů potýkaly se snahami o manipulaci s cílem dosáhnout co nejlepší pozice. Vůči těmto snahám jsou dnes vyhledavače více-méně odolné, nyní by se tyto aplikace mohly začít potýkat s požadavky na věcnou správnost, a to může znamenat nutnost realizovat kvalitativně novou úroveň hodnocení obsahu.

Knowledge-Based Trust

Google na tom již začal pracovat. Již dříve zlepšil zpracování textu od sledování klíčových slov k pochopení obsahu. Dále vytvořil model rozsáhlé znalostní databáze elementárních informací, kterou označuje jako Knowledge Vault (KV). Tyto informace můžeme označit jako elementární proto, že obsahují jen spojení subjektu, predikátu (přísudku) a objektu. Základem dat jsou již existující znalostní báze, na rozdíl od nich však údaje jsou zpracovávány automaticky. To dává KV sice řádově větší objem, ale zároveň má pouze pravděpodobnostní charakter, protože zde nedochází k žádnému redakčnímu hodnocení použitých informací. V roce 2015 výzkumníci Googlu publikovali teoretickou práci, která využívala k hodnocení důvěryhodnosti webového obsahu právě znalostní bázi Knowledge Vault. Byl v ní uveden příklad konstrukce nového signálu Knowledge-Based Trust (KBT), který by se mohl využít pro sestavení výsledků vyhledávání. Při testování na větším vzorku webového obsahu pak bylo prokázáno, že KBT není v nějakém lineárním vztahu se stávajícím hlavním signálem PageRank, odvozeným z odkazové popularity, a že je tedy skutečně faktorem novým.

Technologie KBT od Googlu má tak našlápnuto na to, aby se stala minimálně vzorem pro konstrukci nějakého nového SEO faktoru, tedy faktoru, který ovlivní výsledky vyhledávání. Někteří odborníci na SEO průmysl očekávají, že by k tomu mohlo dojít už v letošním roce.