„šablony“

Wordpress

Minule jsme se podívaly na stránky s výpisy příspěvků a hledání. Teď se podíváme na tzv. „singulární“ stránky, což jsou příspěvky (posts), stránky (pages) a přílohy (attachments).
Pokračování…


Wordpress

Minule jsme se podívali na výpisy zkrácených verzí příspěvků pomocí funkcí the_excerpt() nebo the_content(). Stejným způsobem, jak se vypisují zkrácené výpisy na stránce nových příspěvků blogu, se mohou vypsat zkrácené verze v archivech a v hledání.
Pokračování…


Wordpress

Já osobně pokládám WordPress za vynikající nástroj pro tvorbu webů, které mají dobré parametry i z hlediska SEO. Rozhoduje o tom především šablona. I když se dá najít řada šablon, které se honosí oznažením „SEO optimized“, často se dá výsledek ještě zlepšit úpravou programového kódu. Není to tak těžké, stačí základy PHP, pomoci snad může i tato série příspěvků. V prvním díle se podíváme na úvodní stránku a na výpisy příspěvků.
Pokračování…