Linkbuilding je jednou z nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Účelem linkbuildingu je získat portfolio zpětných odkazů, které pomohou zajistit dobré postavení webu ve vyhledávání.

Zajistíme vám správný odkazový profil

Dnes stále méně dává smysl honit se za každou cenu za velkým počtem odkazů získaných bez rozmyslu. Naopak je stále důležitější vybudovat solidní odkazový profil, zahrnující spektrum tematických zdrojů, cílových stránek a klíčových slov v odkazech. Jen linkbuilding založený správné strategii umožní dosáhnout plánovaných cílů. Podstatnou úlohu hraje i zkušenost a znalost trendu ve vývojích algoritmů, které vyhledavače pro hodnocení webů a odkazů používají.

Strategii linkbuildingu je třeba třeba stanovit individuálně pro každý webový projekt. Takový projekt může zahrnovat jeden nebo i více spolupracujících webů. Pro stanovení správné strategie je třeba provést pomocí odpovídajících nástrojů přinejmenším analýzu klíčových slov, analýzu konkurence a analýzu stávajícího odkazového profilu. To umíme. A můžeme vždy navrhnout takovou strategii, která co nejlépe využije zdrojů, které jsou pro SEO podporu k dispozici.

Vyžádejte si naše služby

Pokud máte vlastní plán pro získávání zpětných odkazů, můžeme vám zajistit tyto komerční služby z oblasti linkbuildingu:

  • Tvorbu minisites a jiných podpůrných webů.
  • Prodej domén s hotovými weby pro využití jako podpůrných webů.
  • Tvorbu a umístění tematických reklamních/PR článků.
  • Umístění placených reklamních odkazů na tematických i netematických webech.


Vývoj návštěvnosti z neplaceného vyhledávání

Příklad úspěšné SEO podpory:
Systematická podpora založená na rozvoji odkazového profilu zajistila dlouhodobý trend nárůstu neplacené návštěvnosti z vyhledávání