Kdo není na webu, jako by ani nebyl. A kdo už na webu je, chce být na předních místech ve vyhledávači. Pokud chcete lokalizovat software nebo zajistit překlad webu s podporou SEO, je vhodné obrátit se na odborníky.

Lokalizace webu a softwaru

Lokalizace je specifická služba, kde je jistý produkt převeden do jednoho nebo několika cizích jazyků. Důraz je kladen především na potřeby konečného uživatele výrobku, tedy zákazníka. Nejde ale pouhý překlad, lokalizace se často označuje jako překlad s kulturní nadstavbou. Zatímco primárním cílem překladu je přeložit text do požadovaného jazyka, lokalizace ji tedy navíc přizpůsobuje místním trhem a kultuře.

Málokterá překladatelská práce je taková náročná na přesnost termínů a přesnost překladatelské práce jako právě lokalizace softwaru nebo překlad webových stránek. Rozhodně to tedy není práce typu „udělej si sám“, ale patří do rukou odborníkům. Pouze ti umí pracovat s programovým kódem a lokalizaci nastaví přesně podle vašich požadavků. Ať už jde o lokalizaci kancelářského softwaru, lokalizaci webových aplikací nebo o překlad počítačových her.

Překlad webu a SEO podpora

Stránky v cizím jazyce nestačí jen důsledně přeložit, zvýšenou pozornost je třeba věnovat i použití vhodných klíčových slov a frázím, které jsou pro daný trh a obor typické a které zajistí lepší hodnocení v internetovém vyhledávači. Překlad stránek se SEO podporou se uskutečňuje prostřednictvím specializovaných překladatelů, korektorů, editorů a SEO specialistů.

Překlad stránek se SEO podporou zahrnuje následující kroky:

  • Analýza textů, formátování a kódování zdrojových stránek určených k lokalizaci do cizího jazyka.
  • Analýza klíčových slov daného oboru podle hodnocení internetových vyhledávačů.
  • Návrh doporučených klíčových slov a jejich konzultace se zákazníkem.
  • Překlad vybraných klíčových slov do cílového jazyka.
  • Překlad zdrojových textů a implementace klíčových slov podle požadavků SEO.
  • Jazyková korektura rodilým mluvčím cílového jazyka s přihlédnutím k požadavkům SEO.

Zdroj: www.aspena.cz

Vložit komentář do diskuze